OM OSS

HMS riskview AS™ er en web-basert programvare utviklet for å effektivisere og øke kvaliteten på HMS-arbeidet i bedrifter. Programvaren omfatter elektronisk stoffkartotek og system for håndtering av WEAC (områdekart for arbeidsmiljø). Systemet er utviklet i henhold til myndighetskrav og standarder for arbeidsmiljø. Løsningen er utarbeidet av yrkeshygienikere med lang erfaring innen kjemikaliestyring og arbeidsmiljø.

Vi etablerer og registrerer produkter i stoffkartoteket uten merkostnader, samt gjennomfører sporbar kvalitetskontroll av sikkerhetsdatablad (inkludert i årlig lisens).

 • enkelt i bruk
 • ressursbesparende
 • egendefinerte oversikter
 • inkludert kvalitetssikring av sikkerhetsdatablad
 • utviklet for:
  • små og store virksomheter
  • offshorebasert virksomhet
  • stat og kommune
 • fritt antall brukertilganger
 • tre ulike tilgangsnivåer
 • rimelig
 • responsiv – egnet til PC, nettbrett og smarttelefoner
 • ingen duplikater av sikkerhetsdatablad
 • flerspråklig grensesnitt
 • egendefinert eller generisk fareklassifisering
 • inkluderer støtte for:
  • eliminasjon/substitusjon
  • risikovurdering
  • HOCNF (offshore)
  • RNNP-rapportering (offshore)


 • Vi har over flere år opparbeidet oss bred erfaring innenfor kjemikaliestyring, WEAC og risikovurdering og setter strenge krav til kvalitet og leveringstid i vårt arbeid. Dette oppnås ved å etterleve vårt styringssystem og kjerneverdiene.

  HMS riskview AS kan sammen med morselskapet HMS analyse AS drifte kjemikaliestyringen i din virksomhet.